Obec Brniště
REGISTR SMLUV
VPS o poskytnutí individ. neinv. dotace
Základní informace

Číslo smlouvy: 9/2017

Datum začátku platnosti: 27.4.2017

Datum konce platnosti: 31.12.2017

Název: VPS o poskytnutí individ. neinv. dotace

Typ: Veřejnoprávní smlouva

Schváleno: zastupitelstvem města s číslem Z52/2017

Správce smlouvy: Chládková Věra, obec@brniste.cz, 487 850 193

Partneři
Název Sídlo
Fotbalový klub Brniště čp. 20, Brniště 47129 48282731
Dokumenty
Datum Číslo jednací Název Nahrál
11.5.2017 8:49 VPS č. 552/16/2017 Chládková Věra
Dodatky
Datum Číslo Název